Friday, June 10, 2016

kelemahan atau kekuatan...

Perancangan atau sistem yang baik sepatutnya diasaskan kepada kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada manusia. Kita beredepan dengan perkara yang selalu disebut sebut, kuat dan lemah. Kelemahan membawa seribu makna. Contoh bila memandang kita hanya ada sepasang mata yang mana keupayaannya sangat terhad.  Bila membina sesuatu perancangan, kelemahan sebegitu mesti difikirkan dan dihalusi. Hanya Allah Sahaja Yang Maha Berkuasa. Allahuakbar.

No comments: