Friday, August 8, 2014

manusia tidak serupa..

Dalam tidak serupalah, maka setiap orang dinugerahkan kekuatan dan kebolehan. Tidak terkecuali saya. Bukan sahaja saya berkebolehan dan berkeupayaan dalam sesuatu hal, juga mampu mengesan akan kebolehan yang mana orang lain tidak memilikinya. Saya merasakan kebahagiaan. Saya merasakan keseronokan. Saya merasakan penyelesaian. Apa kesemua itu merupakan bakat disemulajadikan atau dinugerah oleh Allah Yang Maha Berkuasa lagi Menguasai Segala-GalaNya. Maka itu di kehendaki oleh Allah, maka berlakulah ia. Allahuakbar.

No comments: