Tuesday, March 22, 2016

Nothing overlaps...

kita ada dua mata, satu untuk tengok ke luar dan satu lagi untuk menenong melihat ke dalam diri kita. Dua tangan satu memberi satu menerima, dua kaki, satu bergerak ke depan di samping tidak melupakan satu kaki lagi di belakang. Satu hati yang cepat merasa dan terasa dan berperanan menjadi pengukur dan penanda aras kepada mata, kaki, tangan, dan telinga agar tidak ada pertindihan yang merosakkan..Wallahualam...

No comments: