Monday, May 16, 2016

diri ini...

Adakah yang benar benar bersedih ke atas diri ini? Adakah awak benar kasihan terhadap mereka dan di atas apa yang disumbangkan? Allahuakbar. Kaitan serapat-rapatnya adalah dengan Allah yang Melebihi Segala-Galanya. Adakah disedari? Allahuakbar.

No comments: