Monday, May 22, 2017

bersendiri dan beramai...

Bersendirian at best apabila fardhu ain diamalkan. Beramai at best apabila fardhu kipayah di utamakan.both complement each other.

No comments: