Tuesday, May 30, 2017

dosa dan pahala...

Dosa dan pahala hanya kepada yang hidup dan berakhir apabila kematian menjemput kita. Tapi yang selalu menjadi persoalan, apakah dosa itu berlebihan dari pahala apabila manusia berjumpa antara satu dengan yang lain? Atas nama ekonomi, politik, sosial, tidak sangat diteliti kesan dosa dan pahala terhadap keputusan yang dibuat. Apa sebenarnya itu dosa dan pahala?  Hanya kepada Allah di pohon Taufik, Hidayah agar kita yang hidup ini dibawa ke jalan yang benar. Allahuakbar.

No comments: