Saturday, January 4, 2014

suara dari saya....

Saya sentiasa bersuara. Tetapi adakala saya merasakan suara saya tidak didengar. Itu salah. Apa jua tulisan yang ditulis akan tetap mendapat perhatian. Saya telah menulis dan mengharap kebolehan saya akan di iktiraf. Saya merasakan saya boleh menyampaikan sesuatu topik dengan penuh kelancaran dan kesebatian hasrat. Allah Yang Maha Berkuasa lagi Menguasai Segala-Galanya. Tidak ada rasa ketakutan kepada orang yang meletakkan dirinya di bawah Penguasaan Allah Yang Menentu Segala-Galanya. Allahuakbar.

No comments: