Sunday, January 5, 2014

terbuka dan terluka...

Terluka kerana salah mengtakrifkan istilah keterbukaan. Terbuka tetapi tidak. Nampak tetapi tidak. Lantas berlakulah dimensi keterbukaan yang membawa kepada peristiwa `terbuka dan terluka'. Kepada Allah kita berserah. Allahuakbar.

No comments: