Sunday, November 8, 2015

chasing a dream..?

A dream has never been straightforward. Thus is it worth to have a dream? Unlocked the prosperity of today by discarding a dream that has been too long to materialise. Just go for anything that seems a greater possibility to succeed than a failure. Janganlah menyakiti diri sendiri dan orang lain hanya kerana impian yang tidak boleh tercapai. Allah Yang Maha Mengetahui. Mohon Pertolongan. Mohon Perlindungan. Mohon Keberkatan. Allahuakbar.

No comments: