Wednesday, November 11, 2015

writing...

Don't really know the starting point and how it starts. I guess it has been in me since small. I was quiet in all sorts of time and events. So the substitute is just write me out, write me in, write me down, and write me up. Allah Yang Maha Berkuasa. Syukur kerana dengan peluang peluang pendidikan, pelajaran, dan pengalaman yang diberi, saya telah menambahkan keupayaan, bukan sahaja menulis tapi juga berbicara secara lisan sama ada dengan satu orang tapi juga dengan khalayak ramai. Wallahualam. Allahuakbar.

No comments: