Sunday, June 24, 2012

jangan naik atau turunkan sebarangan...

Itulah aras tanda yang mengreflexsikan kenyataan, kebenaran, realiti, tidak kiralah baik atau tidak. Saya dengan tidak sengaja menanya, si polan itu datang tak ke majlis tersebut? Dengan sendiri benchmarking has been done. Kalau dia tidak datang bererti nilai kehadirian sememangnya tidak terasa oleh nya. The whole wide world of not being there reflects a civilization. Its rise and downfall depends on it. The remnants of a civilization are in the form of what is left behind. Most in the form of destruction and shattering of what has been built. A legacy of shattered buildings and broken relationship. But the planet from afar still remains a beauty. Allah Yang Maha Besar. Allahuakbar.

No comments: