Monday, February 24, 2014

buat seketika...

Dirasakan juga kegelisahannya. Tetapi tidak lama. Terasa tenang kembali. Mungkin selepas menghayati kedudukan dunia yang luarannya sunyi tetapi hebat sekali dalam disiplin pusingannya. Sebagaimana kata saya, `the next minute that matters and not the next dollar or ringgit'. Kehidupan yang tenang adalah sangat dihajatkan. `A decent living and a decent thought'. Apa tidakkah itu yang didapati dan disedari? Allah Yang Maha Berkuasa lagi Menguasai Segala-Galanya. Allahuakbar.

No comments: