Thursday, February 27, 2014

tidak ada tolak ansur...

Unsur `tidak ada tolak ansur' ini ada di mana mana. Adakah itu merupakan rahsia kepada kejadian kita selama ini yang mana sangat sedikit kita berusaha mengkajinya. Silam kita, lampau kita, adalah bersifat absolute dan tidak ada apa yang boleh mengubahnya. Allahuakbar, Allah Yang Maha Berkuasa dan telah mencipta Segala-GalaNYA. Tidak ada dua tidak ada tiga yang diciptanya. Hanya kita yang satu. Ianya tidak berwadahkan tolak ansur. Wallahualam. Allahuakbar.

No comments: