Thursday, February 6, 2014

tidak mengenal...

Keajaiban hidup adalah mati. Adakah kita mengenal mati? Hanya yang mati mengenal mati. Begitu juga dengan mereka yang sihat. Adakah mereka yang sihat mengenal sakit dan sebaliknya? Begitu juga kemiskinan dan kekayaan. Sudah lumrah, apa yang disebutkan tadi tidak mengenal antara satu dengan yang lain. Adakah itu keajaiban keajaiban yang sukar difahami dengan mata kasar. Atau ianya hanya difahami dengan mata batin? Wallahualam. Allahuakbar.

No comments: