Sunday, September 28, 2014

Kepada Mu Ya Allah saya memohon pertolongan...

I cant help thinking of me running away from them. I must be strong when in trying times testing me to the bones, flesh, and blood. I have been telling myself i am borrowed to this world. I am borrowed to the family. Am i being needed anymore? I don't know. Kepada Allah saya memohon kesedaran tinggi yang membolehkan saya nampak sesuatu. Allah yang Maha Berkuasa lagi Menguasai Segala-galaNya. Allahuakbar.

No comments: