Friday, September 12, 2014

Pemikiran dan pelapisnya...

Mungkin kita akan terperangkap dengan pemikiran yang satu hala dalam segala-galanya. Mengapa tidak kita tukar hala sahaja pemikiran tersebut. Tidak senang kan? Ianya amat senang jika kita tahu bagaimana. How? Gantikan dengan pemikiran yang merupakan pelapis kepada pemikiran yang sudah hilang hala tujunya itu. Agak berat hendak menerimanya. Tapi itulah hakikat hidup. Lawannya mati. Penyerahan perlu berlaku semasa kita hidup lagi. Apa itu sangat susah dilakukan ke? Well. Why not give it a try. The answer is in `giving' and less in `taking'. Sesungguhnya Allah Yang Maha Pemberi. Allahuakbar.

No comments: