Sunday, September 13, 2015

kelabu dan kabur...

Jelas ianya kelabu dan kabur. Tetapi mengapa kita masih mengharap supaya ianya terang, jelas, dan membawa kepada kebaikan jika diikuti dan dituruti. Kedegilan seseorang pada dan terhadap sesuatu sememangnya fenomena dan legenderi. Tetapi mengapa kita tidak terus mencuba? Hanya dengan mencuba sahaja kita akan mendapat kepastian sama ada ianya kelabu, kabur, atau sangat terang dan jelas. Wallahualam. Hanya Allah Yang Manha Berkuasa ke atas Segala-Galanya. Allahuakbar.

No comments: