Sunday, September 27, 2015

the last person on earth...

Dia merupakan orang yang terakhir yang akan menduduki muka bumi ini. Adakah hidup dia setiap ketika sebelum kematian akan bermunajat kepada Allah dan bermohon banyak Pertolongan, banyak Perlindungan? Itulah yang drasakan oleh setiap hamba Allah dimuka bumi ini yang sentiasa mengaharapkan Pertolongan Allah, Perlindungan Allah walaupun terjelas dia termilik segala-galanya di dunia ini. Mengapa begitu? Wallahualam. Allahuakbar.

No comments: