Wednesday, August 1, 2012

fakta dan perasaan..

kematian adalah merupakan fakta kepada orang yang masih hidup khususnya kepada orang muda. Tetapi bagi yang sedang menghadapi mati ianya merupakan perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan apa jua. Lantas, adakah hidup ini adalah mainan fakta atau mainan perasaan? Bagi orang yang tidak tegas, dia akan memilih kedua-duanya. Bagi orang yang tegas pula, pilihan padanya hanya satu. Justeru siapa yang betul? Jika jawapan anda hanya berpandu kepada fakta, kematian akan dihuraikan dengan panjang lebarnya. Jika jawapan berpandukan perasaan dan emosi, hanya air mata sahaja yang menitis. Pemilikan hak mutlak kepada sebarang rahsia hanya  milik Allah Yang Maha Mengetahui. Allahuakbar.

No comments: