Friday, August 17, 2012

swipe technologi...

Ya Allah, tidak ada ciptaan oleh tangan manusia yang dapat menyaingi ciptaan Mu. Technologi swipe di anggap gambaran yang telah pun di tulis dalam al Quran dalam Mukjizat para anbia dengan menunujukkan terhadap sesuatu maka berlakulah apa yang hendak dihajatkan. Tetapi hari ini ramai yang membawa jari jari mereka kearah dan memegang kepala menandakan keserabutan dengan keadaan semasa. Jangan biasakan membawa jari jari ke kepala kerana apa di tunjuk maka terjadilah ia. Jika mengahadapi masaalah bawa dan tunjuk semua jari jari menadah dan memohon kepada Allah supaya apa yang sedang dilalui dapat diringankan beban nya. Allahuakbar.

No comments: