Sunday, December 23, 2012

hubungan...

Ianya tidak fizikal. Ianya berpaksikan kebanggaan dan kasih sayang terhadap seseorang.  Apabila kebanggaan itu di punahkan, maka hubungan memungkinkan hilang satu satu pengertian baginya terhadapnya. Maka terciptalah satu ruang dan rongga kosong. Lantas perhubungan menjadi rosak dan tidak mungkin di pulihkan. Tetapi sebagai bapa kepada anak, kebanggaan itu hanya berpaksikan tanggungungjawab kepada anak sebagai anak, Ciptaan Illahi, di mana kita diamanahkan terhadap anak tersebut. Tidak mungkin tercipta ruang dan rongga kosong. Maka perhubungan itu tidak bisa terputus. Berdoalah yang terbaik agar hubungan itu terpelihara dan bertambah kuat ikatannya. Allah Yang Memberi. Allah Yang Maha Pengasih. Allah Yang Maha Penyayang. Allah Yang Maha Besar. Allah Yang Maha Mengetahui. Allah Yang Maha Berkuasa ke atas Segala-galanya. Ketentuan Allah adalah satu hikmah. Allahuakbar.

No comments: