Sunday, December 16, 2012

Ujian kebaikan..

Maha Suci Allah. Allah Menguasai Segala-GalaNya. Berdoalah  supaya hari, masa, perbuatan, fikir, yang mana kesemuanya menghala kepada kebaikan. Tidakkah kamu terfikir bahwa ruang menguji diri kita sangat luas dan tidak ada sempadannya? Allahuakbar.

No comments: