Sunday, October 27, 2013

Kebesaran dan Jelmaan..

Tidakkah kita menyedari dan menginsafi bahawa selama ini apa yang dicari telah dipertemukan?
Tidakkah disedari bahawa penemuan itu merupakan jelmaan Kebesaran Allah Yang Maha Berkuasa?
Tidakkah hari ini lebih baik kerana telah meredai apa yang telah dipertemukan?
Allahuakbar.

No comments: