Wednesday, May 23, 2012

In the beginning have nothing to say...

Pertarungan bermula merongkai rahsia alam kehidupan siang menuju malam. Ianya perlu diredah. Ringan dan cepat jika kesedaran kepada Allah meresap ke seluruh tubuh. Berat dan lambat jika kesedaran hanya kepada fizikal dan sedikit kepada keupayaan mental. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Allahuakbar.

No comments: