Monday, October 1, 2012

tidak perlu tunggu..

Tidak ada sebab mengapa saya perlu menunggu. Tidak ada yang tahu sama ada saya menunggu atau di tunggu. Sudah masuk 1 Oktober 2012. Kalau dah tercicir maka tercicirlah dalam hal segala-galanya. Mungkin saya salah tanggap. Tidak tercicir pun. Mungkin telah terhukum,  kita mula beramai-ramai,  tetapi yang masih bersama-sama tidak kedengaran dan tidak ternampak. Adakah itu kehidupan atau itukah kejadian ciptaan Allah Subhanawataala? Allah Yang Maha Besar lagi Menguasai Sega-galaNya. Allahuakbar.

No comments: