Saturday, January 12, 2013

ada iblis dan syaitan...

Dua kategori pemikiran. Satu, pemikiran yang dipenuhi risiko dalam jangka pendek, tetapi kebaikan juga dalam masa jangka panjang. Kedua, tidak sangat berisiko dalam jangka pendek, tetapi mengugat dan menghakis kebolehan yang ada pada seluruh diri seseorang dalam jangka panjang. 

Allah menjadikan seseorang dalam keadaan penuh sepenuhnya. Dan kita juga diberi pilihan hendak berada dalam keadaan penuh atau tidak. Allah juga menjadikan jin, syaitan, dan iblis,  yang cuba membuat seseorang itu takut kepada kebolehanya sendiri. Tetapi kejayaan sebenar dan sepenuhnya adalah dalam konteks diri dan membawa kepada masyarakat dan hidup berkemasyarakatan. Sejarah kejayaan individu dalam segala bidang telah membuktikannya. Akhirnya mereka dapat menguasai kebolehan mereka sepenuhnya dengan apa yang diusahakan. 

Beberapa hari kebelakangan ini, syaitan dan iblis telah berusaha supaya saya lebih mengutamakan pemikiran dikategori yang kedua yang diperkatakan tadi-(tidak sangat berisiko dalam jangka pendek, tetapi mengugat dan menghakis kebolehan yang ada pada seluruh diri sesorang dalam jangka panjang).  Allah telah memberikan saya taufik dan hidayah dalam perkara ini. Terasa telah tercabut duri yang melekat dalam daging selama ini. Allah Yang Maha Mengetahui. Allah Yang Maha berkuasa. Allahuakbar.

No comments: